NOA MARINE

Misja i cele

 

NOA MARINE powstała z misją opracowania:

 • unikalnych innowacji technologicznych dla przemysłu morskiego w zakresie systemów napędowych pojazdów podwodnych inspirowanych biomimetyką; 
 • nowatorskich usług zbierania danych ze środowiska morskiego w celu znacznego obniżenia kosztów eksploracji morza i oceanów w najbliższej przyszłości.

Cena wynajmu statku jest dominującym kosztem w każdej operacji morskiej związanej z misją zbierania danych. Może stanowić nawet 60 proc. całkowitego budżetu misji.

Naszym celem jest znaczne obniżenie kosztów eksploracji morza i oceanów w sektorach off-shore, ropy i gazu, akwakultury oceanicznej i sektorze naukowym oraz umożliwienie naszym przyszłym partnerom szybszego gromadzenia danych dla ich klientów i jednoczesnego oszczędzania pieniędzy.

Nasze technologie są chronione międzynarodowymi patentami.

RYNEK

Potencjał

Globalny rynek usług związanych z prowadzeniem inwestycji morskich oraz rozwojem infrastruktury ma duże zapotrzebowanie na wykorzystanie różnych rodzajów danych, co jest trudne do uzyskania na dużą skalę ze względu na wysokie koszty operacyjne statków oraz ograniczenia ich użycia narzucane przez pogodę.

Wiemy dziś że morza i oceany kryją ogromne bogactwo. Dziś poznanych (zewidencjonowanych) jest zaledwie 5% mórz i oceanów, a w zasadzie większość rzeczy poniżej 200m jest w mniejszym lub większym stopniu niepoznana.

 

„Przewiduje się, że rynek bezzałogowych pojazdów podwodnych (UUV) szacowany do 2022 r. osiągnie 5,20 miliarda USD, przy CAGR wynoszącym 14,07% w latach 2017–2022. Wzrost rynku można przypisać rosnącej liczbie działalności wydobywczej ropy naftowej i gazu na głębokich wodach oraz rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa morskiego. Organizacje rządowe i agencje prywatne na całym świecie inwestują w rozwój i produkcję zaawansowanych podwodnych platform bezzałogowych”

Źródło: MARKETS AND MARKETS

STRATEGIA

Kompleksowe usługi gromadzenia danych

Zespół NOA doskonali technologię składającą się z autonomicznego roju bezzałogowych pojazdów, które pozostawione na danym terenie będą samodzielnie eksplorować i dozorować zadane obszary środowiska wodnego. 

Nowatorskie pojazdy będą mogły pozostawać w morzu bez interwencji człowieka nawet przez 6 miesięcy, dzięki pływającym stacjom dokującym. Pojazdy, po autonomicznym zacumowaniu do stacji dokującej, będą przesyłać zebrane dane (chemiczne, geologiczne, sejsmiczne, akustyczne, wizualne) bezpośrednio na biurko Klienta, równocześnie uzupełniając swój zapas energii wytworzonej w stacji ze słońca oraz wiatru.

Całość będzie zdalnie zarządzana przy użyciu wiodących technologii satelitarnych.

Opracowaliśmy strategię ekspansji biznesowej w modelu B2B i B2G jako tzw. RaaS (Robotics as a Service), w myśl której umożliwimy naszym przyszłym partnerom szybsze gromadzenie danych dla ich klientów, przy jednoczesnej, wyraźnej redukcji czasu i kosztów.

Spółka NOA pozycjonuje się jako tzw. AUV subcontractor czyli firma podwykonawcza, której bezpośrednim partnerem biznesowym będzie vendor - firma obsługująca daną inwestycję/przetarg oraz instytucje państw nadmorskich.

Docelowe obszary działania

Oil & Gas

Poszukiwanie złóż, przygotowanie inwestycji, interwencje.

Off-shore

W tym energetyka, przygotowanie inwestycji i okresowy automatyczny dozór.

Akwakultura oceaniczna

Dozór oddziaływania farm na środowisko.

Sektor naukowy

Długotrwały monitoring ekosystemów, automatyczna eksploracja i budowanie wiedzy o Ziemi.

„Morski przemysł intensywnie poszukuje wydajnego 
rozwiązania umożliwiającego dronom UUV przenoszenie
cięższych ładunków na dłuższych dystansach
pozostając jednocześnie energooszczędnymi, 
umożliwiając misje dalekiego zasięgu.

 
Potencjał na usługi realizowane przy pomocy naszych
unikatowych systemów jest ogromny i globalny.”

Michał Latacz
Co-Founder & CEO at NOA MARINE

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Oszczędność czasu przy jednoczesnej redukcji kosztów

 • Innowacyjne, opatentowane pędniki falowe zapewniające wysoką wydajność oraz manewrowość jednostki. 
   
 • Zwiększona ładowność (do 100 kg ładunku)
   
 • Wysoka manewrowość z ciężkimi ładunkami daje możliwość instalacji wielu różnych czujników podczas pojedynczej misji oraz zwiększa bezpieczeństwo. 

 • Możliwość instalacji dowolnego oczujnikowania i sprzętu zgodnie z wymaganiami klienta końcowego
   
 • Odporność pojazdu na zaplątywanie się w roślinność i inne przeszkody podwodne
   
 • Bardzo cicha praca - system bezpieczny dla fauny i flory. 
 • Zdolność poruszania się ruchem szybowym z wykorzystaniem nowatorskiego systemu sterowania wektorem wyporu (BVP) zapewnia daleki zasięg. 

 • Możliwość prowadzenia skomplikowanych, 
  długich misji bezzałogowych.

 • Zdolność do pozostawania w ukryciu na dnie.

 • Stacja automatycznego dokowania celem uzupełniania zapasu energii.

 • Łączność satelitarna = zdalny dostęp do zbieranych danych i programowanie misji.

 • Bezprzewodowa łączność podwodna.

ETAPY PROJEKTU

Wdrożenie technologii NOA Sentinel obejmuje dwa etapy

Etap 1 (zakończony)

Pierwszy etap umożliwia NOA obsługę bezzałogowych misji  i przeprowadzenie pierwszych misji pilotażowych w środowisku Morza Bałtyckiego.

Etap 2 (w toku)

Drugi etap to w pełni funkcjonalna autonomiczna platforma do gromadzenia danych, która będzie mogła pracować do 6 miesięcy bez interwencji człowieka. Będzie się składać z 3 do 5 pojazdów NOA Sentinel, solarnej stacji ładowania z systemem automatycznego dokowania pojazdów oraz szerokopasmowej komunikacji satelitarnej do przesyłania informacji bezpośrednio w dowolne miejsce na świecie.

Etap 1 został zrealizowany m.in. dzięki inwestycji Seedrs UK

NOA Sp. z o.o. 
Mierzeja Wiślana 6
30-732 Kraków
Poland


office@noa-marine.com